Senozam

Senozam, oplossing voor infusie bevat het werkzame bestanddeel midazolam en is beschikbaar in een 100ml infuuszakje.

Infusiepompen

In de palliatieve zorg wordt vaak gebruik gemaakt van infusiepompen waarmee bij palliatieve sedatie midazolam  per infusie wordt toegediend. Voorafgaand aan de infusie met de pomp dient de lucht uit het infuuszakje verwijderd te worden. In onderstaande instructie video’s wordt dit voor de meest gebruikte pompen uitgelegd:

CADD Legacy PCA

Cadd Solis VIP

Bodyguard Color Vision

Rythmic Evolution

Doorvoersets*
Senozam, oplossing voor infusie kan worden toegediend via reguliere pompen door gebruik te maken van een doorvoerset (“administration set”). Doorvoersets zijn gebruikelijke pomptoebehoren die in de regel beschikbaar zijn op de depots van de partij die de infuustherapie bij de patiënt start.
Onderstaand een voorbeeld van de Cadd Legacy/Cadd Solis doorvoerset

Doorvoerset

Wisselen infuuszakje

Disclaimer
*Doorvoersets dienen geschikt te zijn voor gebruik met de specifieke te gebruiken infuuspomp en dienen gebruikt te worden volgens de voorschriften van de leverancier.