Aanvraag voor medische monster

Belangrijk:

Gelieve bijwerkingen en off-label gebruik te melden aan het Geneesmiddelenagentschap of aan de Roche Drug Safety afdeling, per telefoon: +322/525.82.99 of e-mail: brussels.drug_safety@roche.com

Gelieve het voor u bestemde deel leesbaar in te vullen: